::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::

نام کاربري : پسورد : يا عضويت | رمز عبور را فراموش کردم


تعداد بازدید : 732
نویسنده پیام
fns4565
آفلاینارسال‌ها: 5
عضویت: 7 /9 /1395
تشکر کرده: 2
تشکر شده: 3
آناتومی حرکات بدن
گسترش شهر نشيني و صنعتي شدن جوامع و جايگزيني انواع ماشينها بجاي نيروي عضلاني منجر به كاهش حركات طبيعي انسان شده است.اين عوامل خود باعث كاهش ميزان كارايي دستگاههاي مختلف بدن- مانند دستگاه قلبي-تنفسي و دستگاه اسكلتي-عضلاني-شده است.
لذا با انجام تمرينات مختلف و برنامه ريزي دقيق براي افراد مي توان از بروز انواع بيماريها و اختلالات پيشگيري كرد.در اثر فقر حركتي و كاهش تحرك جسماني از ميزان دامنة حركتي مفاصل و بخشهاي مختلف بدن كاسته شده و به مرور زمان فرد با كاهش انعطاف پذيري و ضعف عضلاني و كاهش قدرت و استقامت عضلاني مواجه خواهد شد كه مجموع اين عوامل باعث شروع ناراحتيها و بروز انواع دردها در بخشهاي بدن خواهد شد.در اثر فعاليتهاي جسماني موادي در بدن ترشح مي شود كه سروتونين و بتااندروفين نام دارند و به عنوان عوامل ضد درد محسوب شده و باعث تسكين درد در بيماران مي شوند.[1]


آناتومي (ساختمان طبيعي) ستون فقراتستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشكيل شده كه هر قطعه را يك مهره مي نامند،كه به ترتيب از قسمتهاي زير تشكيل مي شود:7 مهرة گردني،12 مهرة پشتي(سينه اي)،5 مهرة كمري،1 مهرة خارجي،شامل 5 مهرة به هم جوش خورده است،1 مهرة دنبالچه شامل 3 تا 4 مهره ناقص به هم جوش خورده است.در مهرة آخر ظاهري متفاوت با ديگر مهره ها دارند.

هر مهره از سه قسمت تشكيل شده؛
الف)تنه:درشت ترين قسمت مهره است،استوانه اي شكل مي باشد.تنة مهره ها از نظر شكل و ابعاد با هم متفاوت هستند.

ب)سوراخ:از روي هم قرار گرفتن سوراخ مهره ها كانالي براي عبور طناب نخاعي ايجاد مي شود.

ج)قوس خلفي:شامل بقية قسمتهاي موجود در يك مهره است كه عبارتند از:
- زائدة شوكي(خار):در خلفي ترين قسمت مهره قرار دارد و در پشت انسان قابل لمس است.
- زائده هاي عرضي:زوائدي در طرفين هر مهره هستند كه از مهره به طرفين و عقب كشيده شده اند.
- زوائد مفصلي فوقاني و تحتاني:سطوح مفصلي هر مهره با مهره هاي بالائي و تحتاني را در انتهاي اين زوائد مي توان مشاهده كرد.
- پايه ها:در طرفين تنة مهره و نزديكتر به قسمت فوقاني تنة مهره مي باشند.پايه ها تنه را با زوائد عرضي و مفصلي مربوط مي كنند.-تيغه ها:در دو طرف زائده شوكي(خار) قرار دارند و زائده شوكي را با قسمتهاي ديگر مهره مربوط مي كنند.
- رويه مفصلي دنده اي:دو رويه مفصلي در دو طرف مهره در محل اتصال پايه به تنة مهره وجود دارد كه محل مفصل شدن دنده ها با مهره مي باشند.هنگام تولد ستون فقرات فقط يك انحنا دارد(تحدب به عقب) اما به مرور زمان 4 انحنا به شرح زير در ستون فقرات پديد مي آيد.
1) انحناي گردني(تحدب به جلو):زمانيكه كودك روي شكم مي خوابد و سرش را بالا مي گيرد(4-3 ماهگي)انحناي گردني تدريجاً ايجاد مي شود،هنگاميكه كودك مي نشيند قوس گردني كاملمي شود.اين انحنا جهت راست نگه داشتن سر مي باشد.
2) انحناي پشتي در ناحية قفسه سينه(تحدب به عقب):اين تحدب ناشي از وضعيت قرارگيري جنين در رحم (به حالت خميده) است.
3) انحناي كمري(تحدب به جلو):اين انحنا از زمانيكه كودك سر پا مي ايستد و شروع به راه رفتن مي كند(حدود 18 ماهگي) تدريجاً آشكار مي شود.اين انحنا جهت قرار دادن مركز ثقل در امتداد اندامهاي تحتاني (پاها) مي باشد.4
) انحناي لگني يا خارجي(تحدب به عقب):
ناشي از وضعيت جنين در رحم مادر است.در قسمت فوقاني – پشتي ستون فقرات يك خميدگي طرفي وجود دارد،تحدب اين انحنا در افراد راست دست به طرف راست و در افراد چپ دست به طرف چپ مي باشد.مجراي مهره اي نيز انحناهاي ستون فقرات را داراست و در نقاطي كه حركت بيشتري در ستون فقرات وجود دارد اين مجرا بزرگتر و سه گوش مي باشد و در بقية نواحي،سوراخ مهره اي كوچكتر و گرد است.در بين مهره ها ديسكهاي الاستيكي وجود دارد.وجود اين ديسكها و انحناهاي ستون فقرات باعث جذب فشارهاي وارد بر ستون مهره ها مي شود.پهناي تنة مهره ها از مهرة دوم تا انتهاي تحتاني ستون فقرات يعني مهرة سوم كمري مرتباً بيشتر مي شود و اين تغيير در جهت قوي شدن مهره هاي پائيني و نهايتاً تحمل وزن بيشتر است.مهره هاي گردني:اين مهره ها داراي تنة كوچكي هستند و به علت اينكه حركات ستون فقرات در اين قسمت زياد است،داراي سوراخ بزرگ و مثلثي شكل هستند.زوائد عرضي در اين مهره ها كوتاه و زائده خار اين مهره ها كوتاه و دو شاخه مي باشد.روي زوائد عرضي مهره هاي گردني سوراخهايي ديده مي شود و همين سوراخها عامل شناسايي مهره هاي گردني هستند.اولين و دومين مهرة گردني با توجه به وظيفه اي كه دارند از نظر شكل ظاهري با بقيه متفاوت هستند.و طول زائده هاي خاري در مهره هاي پنجم تا هشتم بلندتر است.تنة مهره هاي پشتي از بالا تا پائين مرتباً بزرگتر مي شود.سوراخ در مهره هاي پشتي نسبتاً كوچكتر و گرد شده است.
مهره هاي كمري:اين مهره ها داراي تنة نسبتاً بزرگ،سوراخ سه گوش،زوائد عرضي باريك و بلند(زائده هاي عرضي مهرة پنجم كمر ضخيم است)و زوائد خاري چهارگوش هستند.مفاصل موجود بين مهره هاي ستون فقرات از نوع مفاصل سيمفيز مي باشند.در اين مفاصل يك ديسك غضروفي مشخص بين دو سطح استخواني وجود دارد و اين مفاصل حركت كمي دارند.مفصل بين اطلس و آسه(اولين و دومين مهرة گردني) از نوع مفصل استوانه اي است در مفاصل استوانه اي سطوح مفصلي به شكل استوانه يا قسمتي از استوانه هستند.مفاصل استوانه اي يك نوع مفصل سينو ويال مي باشند.
[2]مفاصل جسم مهره ها از نوع مفاصل غضروفي هستند و مفاصل بين زوائد مفصلي مهره ها از نوع مفاصل صاف هستند.
اصول و علل بر هم خوردن ساختمان طبيعي ستون فقراتعوامل مؤثر بر وضعيت بدن شامل موارد زير مي باشد:- عوامل فيزيولوژي كه عبارتند از لاغري،قدرت و حجم و انعطاف عضلاني،ضعف استقامت بدني،تركيب بدن،سن،موقعيت مركز ثقل،تعادل اندامها و خستگي عضلات-
عوامل رواني و حالات روحي و تا حدودي موقعيت شغلي افراد
در اثر آتروني(تحليل رفتن و لاغر شدن)تنه قادر نمي باشد كه وظايف خود را در نگهداري بدن به طور كامل انجام دهد در نتيجه فرد به عادات حركتي غلطي مانند بد نشستن و بد ايستادن سوق داده مي شود كه نتيجه و عارضة آن حالت غير طبيعي و عدم رشد طبيعي ستون مهره ها و قفسة صدري است.نامتوازن بودن قدرت عضلاني بر تعادل اسكلتي تأثير منفي مي گذارد و در بلند مدت باعث از دست رفتن نظم و ريتم طبيعي حركات مي شود.افزايش سن باعث فشردگي ديسك بين مهره ها و كاهش قد مي شود ، در نتيجه دستگاه عضلاني و عوامل محافظت كنندة اسكلت ضعيف مي شوند و بدن حالت خميدگي و افتادگي مي يابد.خستگي و بيماري منجر به كاهش توان عضلات مي شود و در نتيجه نيروي وزن بر نيروي انقباضات عضلاني غلبه مي كند و باعث ايجاد مشكل در وضعيت قائم بدن مي شود.آثار سوء وضعيت بدني نا به هنجار شامل موارد زير مي باشد:1. اختلالات ساختماني:ساختار اسكلت از وضعيت طبيعي خارج مي شود و با حركات و تمرينات اصلاحي قابل درمان نيست.2. اختلالات كاركردي:شامل اختلالاتي است كه فقط مؤثر بر بافتهاي نرم مانند عضلات و رباطها مي باشد.اين نوع اختلال در برابر تمرينات اصلاحي واكنش مثبت نشان مي دهد.[3]
روش هاي بررسي وضعيت طبيعي ستون فقراتبه منظور بررسي وضعيت طبيعي ستون فقرات مي توان راهكارهاي زير را استفاده نمود
:1. مشاهده:در اين روش فرد مورد بررسي بايد بدون لباس يا با لباسي كاملاً چسبان باشد.مشاهده را مي توان از دو سمت پهلوها،جلو يا پشت سر فرد انجام داد.الف)مشاهدة فرد از پشت سر:اين روش بمنظور بررسي ناهنجاري ستون فقرات به طرفين،سمت چپ يا راست مي باشد.در يك ستون فقرات طبيعي و سالم تيرة پشتي كاملاً عمود و در حالت تعادل است.شانه ها افقي و دو طرف لگن متقارن مي باشد.همچنين از طريق رؤيت وضعيت پوست بدن يا بافت چربي سطحي بدن و چين و چروكهاي بدنمي توان وضعيت ساختار استخواني را بررسي كرد.چين در ناحيه پهلوها و زير باسن بايد همگون و متقارن باشد چرا كه ناهمگوني نشانة ناهنجاري استخواني است.ب)مشاهدة فرد از جلو:اين مشاهده راهي است براي تكميل اطلاعات بدست آمده از بررسي فرد از پشت سر.در اين روش نيز وضعيت شانه ها و چين پهلوها مورد توجه است.شناسائي ناهنجاري ستون فقرات از طريق مشاهده بيشتر در مورد ناهنجاريهاي پيشرفته امكانپذير است و در ناهنجاريهاي خفيف بهتر است از وسايل كمكي مانند صفحه شطرنجي استفاده كرد.2
. لمس:
با لمس كردن ستون مهره ها روي زوائد شوكي علامتگذاري كرده و آن را با وضعيت طبيعي مقايسه مي كنيم.وجود اسپاسم عضلاني ناهنجار در بخشي از بدن طوريكه در بخش قرينة آن اين اسپاسم وجود نداشته باشد ممكن است دليل بر وجود ضايعات و ناهنجاري ساختار ستون فقرات باشد.
3. استفاده از خط شاقول:شاقول از وسط مهره گردني(وسط گردن)بايد آويزان شود و بايد دقيقاً از وسط دو كفل عبور كند درغيراينصورت نشان دهندة وجود انحراف در ستون فقرات است.از اين روش براي ناهنجاريهاي خفيف استفاده مي شود.برخي ناهنجاريهاي پيشرفته مخصوصاً اننحرافات جانبي ستون فقرات از اين راه قابل تشخيص نيستند.يعني دو انحنا در قسمت فوقاني و تحتاني ستون مهره ها ايجاد مي شود كه انحناي مياني بدن را خنثي مي كند و با وجود ناهنجاري استخواني شديد ستون مهره ها خط شاقول آن را در حالت تعادل نشان مي دهد.
بررسي ستون مهره ها به كمك صفحه شطرنجدر يك فرد سالم با ستون مهره هاي طبيعي نقاط لالة گوش(گوش بيروني) و مركز استخوان شانه و مركز قسمت كناري لگن خاصره و بخش خارجي كشكك زانو و قسمت خارجي قوزك پا دقيقاً روي يك خط كاملاً عمود قرار دارند.وضعيت ستون مهره ها را با دستگاه كانفورماتور نيز مي توان سنجيد.اين دستگاه وسيله مناسبي براي بررسي وضعيت قوس هاي تيره پشتي است.به كمك اين دستگاه مي توان تحدب قوسهاي ستون فقرات را بررسي كرد.بررسي وضعيت ستون فقرات از طريق دامنه حركتي آن نيز امكانپذير است.در اين روش از فرد خواسته مي شود عمل فلكشن (تا شدن)،فلكشن جانبي يا اكستنشن(باز شدن) و هايپر اكستنشن و چرخش ستون فقرات را انجام دهد.شرح دامنه حركتي طبيعي ستون فقرات در ناحيه مهره هاي پشتي و كمريخم شدن به جلو(فلكشن 85 درجه)،خم شدن به عقب(هايپر اكستنشن)30درجه،خم شدن به پهلوها 28 درجه، و چرخش به راست يا چپ 38 درجه،البته اين روش با اينكه اطلاعات تكاملي مي دهد اما نمي تواند صرفاً وضعيت ستون فقرات را ارزيابي كند.[4]بيماريها و ناهنجاريهاي ستون فقراتبرخي ناهنجاريهاي ستون مهره ها عبارتند از لوردوز گردني،كيفوز(پشت گرد)،لوردوز كمري(پشت گود)،اسكوليوز،پشت صافلوردوز گردني:تحدب بيش از حد طبيعي ستون فقرات در ناحيه گردن به سمت جلو را لوردوز گردني مي نامند.قوس ستون مهره ها در ناحيه گردن نسبت به قوس ساير نواحي ستون فقرات جزئي تر است كه علت آن كوچكتر بودن مهره ها و كمتر بودن ضخامت ديسكهاي گردني است.علائم لوردوز گردني:از علائم اين ناهنجاري اسكلتي مي توان موارد زير را نام برد:ü رانده شدن سر به طرف جلوü لاله گوش در خط شاقولي جلوتر از وضع طبيعي قرار گرفته باشد.ü چانه جلو مي آيد.ü زاويه بين گردن و فك بيش از اندازه طبيعي يعني حدود 90 درجه باشد.ü سطح خاصي در محدوده شانه ها رؤيت مي شود.ü به جاي اينكه گردن در وسط شانه ها باشد در سطح قدامي و جلوي سينه است.ü ارتفاع گردن كوتاهتر به نظر مي رسد و يقة لباس به بالا چروكيده مي شود.
عوامل ايجاد لوردوز گردني· اين ناهنجاري در افراد نابينا شايعتر است.· استفاده كردن از بالشهاي بلند· پارگي ديسكهاي بين مهره اي· بيماري سل ستون مهره هاي گردني و ابتلا به عفونتهاي گردنيعوارض لوردوز گردنيدر اين ناهنجاري چون عضلات ناحيه گردن(عضلات ذوزنقه گوشه اي مهره اي رأسي،مهره اي گردني)متحمل فشار زياد و درگير انقباضاتي بيشتر از حد طبيعي است باعث خستگي عمومي و زودرس گردن و كاهش عملكرد حركتي گردن مي شود.به علت خارج شدن تيپ ظاهري بدن از حالت طبيعي باعث آثار سوء از نظر رواني و اجتماعي مي شود.اصول و تمرينات اصلاحي- حذف و ترك كردن عادات حركتي غلط و سعي در قرار دادن سر در وضعيتي طبيعي- تقويت عضلات ناحيه خلفي گردنتمرين 1:پشت به ديوار ايستاده در حالتي كه پاشنه ها 5 تا 8 سانتيمتر از ديوار فاصله دارند و چانه به سمت پايين است.پشت سر را به ديوار بفشاريد.در حين اجرا انحناي كمر نبايد افزايش يابد.تمرين 2:انگشتان را در هم قلاب كرده و پشت سر قرار دهيد و در حاليكه سر مقاومت مي كند،سر را به سمت بالا و عقب بفشاريد.سر را با نيروي بازو به سمت پايين بكشيد.- توسعة انعطاف عضلات ناحيه فوقاني سينه و بخش قدامي گردن.تمرين:در حالت ايستاده دستها را روي پيشاني قرار داده و سر را بدون تحمل مقاومت در حداكثر دامنه حركتي به عقب بكشيد.- ايجاد جنبش پذيري در مهره هاي گردنيتمرين:در حاليكه چانه را به داخل نگه داشته ايد،سر را به طرفين بچرخانيد.حركت به جلو انفعالي است.سعي كنيد سر را با شدت و قدرت بيشتر به عقب حركت دهيد.كيفوز(پشت گرد)در بيماري كيفوز قوس ناحيه پشت ستون مهره ها بيش از حد طبيعي يعني 15 تا 20 درجه مي باشد.علائم كيفوزدر نوع شديد كيفوز كه قوز ناميده مي شود برگشت ناپذير بوده و از روي لباس قابل رؤيت است.حد فاصل 2 تا 3 مهره به شكل زاويه دار بيرون مي زند.ايجاد كوفتگي و احساس درد در قسمت قفسه سينه خصوصاً هنگام فعاليت جسماني از علائم اين نوع كيفوز مي باشد.نوع خفيف كيفوز كه كوژپشتي برگشت پذير ناميده مي شود انحناي جزئي تري دارد و در سطح همه مهره هاي پشتي عمدتاً با وسايل ارزشيابي بررسي مي شود.
عوامل ايجاد اين ناهنجاريكيفوز برگشت ناپذير ثابت مي باشد و يك بيماري به حساب مي آيد و درمان آن تنها با مراجعه به پزشك تا حدودي امكانپذير است.
از عوامل كيفوز خفيف ميتوان موارد زير را برشمرد:رعايت نكردن بهداشت حركتينشستن به طور غلطموقعيت شغلي نامناسباستفاده بلند مدت از ميز و صندلي نامناسبضعف عضلاتاين ناهنجاري بيشتر در دختران نوجواني كه 3 تا 6 مهره آنها ناهنجار است شيوع مي يابد.
عوارض كيفوز1. شكل ظاهري افراد مبتلا به كيفوز به اين شرح مي باشد كه شانه ها و قسمت پشت ستون مهره ها به سمت عقب مي رود.سر و گردن به طرف جلو مي آيد.شكم به سمت پايينمي افتد.همچنين اين ناهنجاري پيامدهاي رواني نامطلوبي نيز به همراه دارد.2. عوارض فيزيولوژيك كيفوزكيفوز با ايجاد محدوديت در قفسة سينه باعث ايجاد اختلال در فعاليت طبيعي قلب و ريه ها مي شود،اين اختلال باعث مي شود به ويژه هنگام فعاليت شديد عمل دم و بازدم به سختي انجام مي شود در نتيجة اين اختلال ظرفيت قلب و گردش خون كاهش يافته و آستانة خستگي پايين مي آيد.دكتر شفارد موارد زير را از نتايج كيفوز دانسته است:افزايش سطح اسيد لاكتيك خون،افزايش مرحلة اول وام اكسيژن،تأخير مرحلة برگشت ضربان قلب به حالت اوليه،كاهش حجم تنفسيتمرينات و اصول اصلاحي اين ناهنجاريچون اين ناهنجاري بطور آرام ادامه مي يابد،مي بايست در سنين سرعت رشد توجه بيشتري به درمان آن شود و طبق نظر پزشك از كرست كمري يا محافظ استفاده شود.درجة ناهنجاري،سن،وضعيت شغلي و توانمندي جسماني از عوامل مؤثر در پيشگيري اين ضايعه مي باشند.- ايجاد جنبش پذيري در ستون مهره ها به ويژه در مهره هاي پشتيتمرين 1)با پاهاي نيمه باز(به عرض شانه)ايستاده،دستها را مستقيم به بالاي سر برده و بالا تنه را به راست و چپ خم مي كنيم.تمرين 2) دستها را در پشت سر قرار داده و به سمت جلو و عقب خم مي كنيم.- انجام تمرينات انعطاف پذيري عضلات سينه اي و كشيدن آنهاتمرين 1) دستها را روي وسيله اي كه ارتفاع آن مناسب با تهيگاه مي باشد قرار مي دهيم و بالا تنه خصوصاً قفسه سينه را به سمت پايين قوس مي دهيم و به حالت اوليه بازمي گرديم.تمرين 2)دو نفر پشت به هم نشسته دستهاي يكديگر را مي گيرند و حالت كشيده بالاي سر قرار مي دهند،يك نفر با خم كردن تنة خود،نفر ديگر را به پشت خود مي كشد و بعد از چند ثانيه به حال استراحت بر مي گردد و نفر دوم اين تمرين را تكرار مي كند.اين تمرين را به حالت ايستاده هم مي توان انجام داد.- تقويت عضلات خلفي ناحية پشت ستون مهره ها(ذوزنقه،متوازي الاضلاع،راست كننده هاي ستون مهره ها)-----[1] حركت درماني/پيشگيري،توانبخشي و درمان[2] آناتومي تشريح عمومي/آناتومي انساني[3] حركت درماني[4] حركات اصلاحيصنایع دستی اصفهان , صنایع دستی مشهد
سه شنبه 09 آذر 1395 - 15:02
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
badan3az
آفلاین


مدیر کل انجمن

ارسال‌ها: 18
عضویت: 25 /9 /1393
تشکر کرده: 6
تشکر شده: 2
آناتومی حرکات بدن
RE : 1
خوب بودتصویر: /weblog/file/forum/smiles/9.gif
جمعه 19 آذر 1395 - 17:47
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
foroghkafi
آفلاینارسال‌ها: 1
عضویت: 18 /7 /1396
تور
RE : 2
برای خرید تور لحظه آخری و تور تفلیس به لینک اشاره شده بروید
سه شنبه 18 مهر 1396 - 14:59
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
hostcode
آفلاین
ارسال‌ها: 93
عضویت: 1 /4 /1396
طراحی سایت سازمانی در شرکت سایت کاپ
RE : 3

طراحی سایت سازمانی در شرکت سایت کاپ
طراحی و توسعه وب سایت و پورتال سازمانی ، نیاز به تجربه و دانش فنی بالایی دارد. طراحی سایت سازمانی با بالاترین کیفیت و امنیت
طراحی سایت و پرتال سازمان ها همواره از حساسیت بالایی برخودار می باشد چون علاوه بر طراحی با قالب و ظاهر رسمی و سازمانی امنیت ، کارایی و سرعت دسترسی به آن مهم می باشد. از آنجایی که هدف از طراحی سایت سازمانی به طور معمول سرویس دهی به عموم مردم می باشد طراحی سایت باید به گونه ای باشد که کاربران سایت سر در گم نشوند و به تمام قسم ها و امکانات سایت دسترسی داشته باشند.
آنچه همواره در طراحی سایت های آژانس سایت کاپ بر آن تاکید می گردد امنیت و سرعت بالای محصول نهایی می باشد. برای بالا بردن امنیت و قابلیت اطمینان سایت طراحی شده تست امنیتی چند لایه بر روی سایت طراحی شده اعمال می گردد تا تمام راه های نفوذ و باگ های سایت بر طرف گردد در طراحی سایت سازمانی تا حد ممکن از استفاده سیستم های مدیریت محتوای متن باز امتناع می گردد و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی برای سایت توسعه می یابد
نکه مهم دیگر کاربرپسند بودن و سادگی استفاده از سایت می باشید که در سایت کاپ با توجه به این نکته که کاربران از قشرهای مختلفی ممکن است از خدمات سایت طراحی شده استفاده نمایند در طراحی سایت سادگی و در دسترس بودن تمام بخش ها لحاظ می گردد
لطفا از سایت هاست ارزان و تور بانکوک ما نیز دیدن نماید
شنبه 29 مهر 1396 - 03:11
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
hostcode
آفلاین
ارسال‌ها: 93
عضویت: 1 /4 /1396
​ویژگی های یک هاست عالی
RE : 4
ویژگی های یک هاست عالی
تایم بالا بودن سرور
در ادامه مجموعه مباحثآموزش طراحی سایت و ضروریات آن ویژگی های یک هاست عالی را بیان می کنیم. یکی از این ویژگی ها که اهمیت زیادی در انتخاب هاست دارد تنوع ارتباط های اینترنتی میزبان است، به این معنی که محلی که سرور ها در آن قرار گرفته است چند ارتباط اینترنتی را دارد. هر میزان که این تعداد بیشتر باشد بهتر است زیرا اندازه و سرعت سرورها بیشتر و در نتیجه اگر یکی از ارتباطات اینترنتی قطع شود ارتباط سرور قطع نخواهد شد و سایت شما کماکان در دسترس خواهد بود. هر میزان سایت شما مدت خارج از دسترس بودنش کمتر باشد اعتبار سایت شما بیشتر و کاربران خود را نیز از دست نخواهید داد. بنابراین در طراحی سایت انتخاب یک هاست با ویژگی های خوب بسیار اهمیت دارد.
امنیت سرور و تنوع خدمات هاست
از دیگر ویژگی هایی که در انتخاب هاست عالی باید مد نظر باشید میزان تنوعی است که در خدمات ارائه شده آن وجود دارد. این ویژگی برای متقاضیان هاست و کسانی که برایطراحی سایت خود در حال انتخاب یک هاست عالی هستند اهمیت زیادی دارد. قیمت هاستاهمیت زیادی دارد و باید به نسبت خدمات و امنیت و سرعت هاست مناسب باشد. مورد بعدی که برای سایت شما نه فقط مهم، بلکه یک ضرورت غیر قابل انکار است امنیت سرور می باشد. با وجود هکر ها و افرادی که به روش های مختلف و به صورت شبانه روزی در حال تلاش برای ** کردن سایت ها و سرورها می باشند این مهم باید در اولویت شما قرار بگیرد. برای سنجش میزان امنیت سرورها باید به مواردی نظیر وجود دیوارهای آتش و نرم افزارهای قدرتمند ضد ویروس و آمادگی مقابله و شرایط بعد از حمله هکرها و بسیاری مؤلفه های دیگر می تواند معیار شما در انتخاب هاست عالی باشد.
پشتیبانی هاست و کیفیت سرور
در تشخیص کیفیت سرور و هنگامی که در حال انتخاب میزبان سایت خود هستید به مواردی نظیر: سرعت، سخت افزار، نرم افزار و تنوع ارتباطات اینترنتی باید توجه کرد. هر میزان که زمان بالا بودن یک سرور بیشتر باشد کیفیت آن بالاتر خواهد بود. سی پنل های جدید و نرم افزار های مدیریت هاست و برنامه های قدرتمند امنیتی می تواند مؤلفه های مناسبی برای تشخیص قابلیت اطمینان هاست و پشتیبانی هاست مناسب باشد.
سایتهای زیادی از جمله تور تایلند هاست خود را از سایت ما تهیه میکنند
شنبه 29 مهر 1396 - 03:13
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
hostcode
آفلاین
ارسال‌ها: 93
عضویت: 1 /4 /1396
پارک کائو یای تایلند
RE : 5
پارک کائو یای تایلند
در تور تایلند
پارک های ملی از جاذبه های جذاب و هیجان انگیزی هستند که می توانید با گشت و گذار در آن طبیعت و حیات وحش آن ناحیه را بهتر بشناسید. می خواهیم به تایلند یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین کشورها برویم و درباره پارک ملی کائو یای در تایلند حرف بزنیم
پارک ملی کائو یای (Khao Yai National Park) اولین پارک ملی تایلند است که در سال ۱۹۶۲ درست شده است. این پارک در چند منطقه ی مختلف جای گرفته اما بیشتر قسمت های آن در منطقه ی «ناکون راچاسیما» قرار گرفته است. این پارک ملی با مساحت ۲۱۶۸ کیلومتر مربع سومین پارک بزرگ تایلند است.
بهترین زمان برای رفتن به این پارک، فصل بهار است که هر چند هوا در این فصل رطوبت دارد و دمای هوا چیزی حدود ۲۵ درجه سانتی گراد است اما سرسبزی طراوت بخش پارک، زیبایی چشم نوازی به آن داده است. برای رفتن به این پارک زیبا که در میان جنگل ها و مراتع سرسبز قرار گرفته باید سفری ۳ ساعته از بانکوک داشته باشید. در پارک ملی کائو یای هم مثل پارک ملی های دیگر دنیا حیوانات و پرندگان زیادی زندگی می کنند. وقتی در حال قدم زدن در میان درختان و رودخانه های این پارک هستید دیدن حیواناتی مثل خرس، میمون، سمور، فیل از اتفاقات معمول گردش در این پارک است.
با این که سال هاست کسی در این پارک ببری ندیده اما جدیدا تصاویری از ببر توسط دوربین ها به ثبت رسیده است. جالب است که در این پارک فقط یک تمساح می بینید که آن هم به این پارک هدیه شده است. در این پارک زیبا می توانید حدود ۳۰۰ گونه از پرندگان بومی و غیر بومی را بیبنید که با ظاهر رنگارنگ و صدای آوازشان حال و هوای خاصی به پارک داده اند. این پارک ملی وسعت زیادی دارد و در داخل آن خبر از تاکسی یا اتوبوس نیست می توانید با خودروی شخصی و دوچرخه وارد این پارک شوید البته می توانید همراه تور هم از این پاک دیدنی بازدید کنید. در این پارک خودتان را برای تماشای کوه های زیبا، آبشارهای خروشان و غارهای جذاب آماده کنید. در کنار همین جاذبه های طبیعی پارک است که می توانید حیوانات و پرندگان گوناگون پارک را از نزدیک ببینید و حیات وحش متنوع تایلند را بیشتر بشناسید.
لطفا از تور ارمنستان ما نز دیدن نماید
کوه ها و غارها امکان کوهنوردی و غارنوردی را برای ماجراجویان فراهم می کند می توانید مدتی را در دو جایگاه اصلی کمپ اردو بزنید و سر فرصت قسمت های مختلف پارک ببینید در این جایگاه های کمپ، امکانات مناسبی برای اردو زدن برایتان فراهم است و می توانید چند روزی را در پارک بمانید. از دیگر جاذبه های این پارک دو برج دیده بانی است و با رفتن به آن چشم اندازی ۳۶۰ درجه از پارک می بینید.
لطفا از سایت هاست لینوکس و طراحی وب سایت ما نیز دیدن نماید
شنبه 29 مهر 1396 - 03:16
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش
roozfreight
آفلاین
ارسال‌ها: 29
عضویت: 31 /3 /1396
باربری روز معتبر در امر حمل بار در تهران
RE : 6

اتوبار و باربری روز معتبر در امر حمل بار در تهران
باربری روز یکی از برترین شرکت های حمل بار در تهران می باشد که خدمات اثاث کشی منزل را انجام می دهد این شرکت با بهره گیری از آخرین تکنیک اسباب کشی آماده است به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته در خدمت شما ساکنین محترم استان تهران باشد تا یک اسباب کشی بدونه دردسر را با این شرکت تجربه کنید این باربری با تجربه ای چند ساله در امر اثاث کشی منزل به صورت شبانه روزی آماده است در تمامی مراحل اسباب کشی در کنار شما ساکنین این محدوده باشد و جابجایی بارهای شما را به صورت کاملا حرفه ای انجام دهد ، در مرحله اولیه شرکت باربری تهران مشاوره را به شما ارائه می دهد و شما را با روال کلی کار اسباب کشی آگاه خواهد ساخت و بعد از انجام این امور خدمات بسته بندی وسایل منزل را نیز برای شما انجام خواهد داد بسته بندی اثاثیه منزل طبق اصول انجام خواهد شد و تهیه کلیه موارد بسته بندی که شامل کارتن اسباب کشی و ... می شود این شرکت باربری برای شما تهیه خواهد کرد و به شما ارائه خواهد داد.
اتوبار و باربری تهران مفتخر است که در کنار شما باشد تا یک اسباب کشی بدونه دردسر را برایتان به عمل آورد نگران هیچ چیزی نباشید و فقط کافیست با ما در تماس باشید ما کلیه کار جابجایی بار را برایتان انجام خواهیم داد
این شرکت باربری و اتوبار خدمات خود را به صورت شبانه روزی انجام می دهد و دارای شعبات زیادی در استان تهران می باشد که می توان به باربری غرب تهران اشاره کرد که در محدوده غرب تهران اثاثیه منزل را برایتان بسته بندی کرده و جابجا خواهد کرد و می توان به باربری شمال تهران اشاره کرد که این شرکت خدمات بسته بندی و حمل اثاثیه را به صورت حرفه ای انجام می دهد که و در محدوده شمال تهران اثاث کشی را برایتان انجام می دهد
از محدوده های تحت پوشش باربری روز می توان به باربری فردوس اشاره نمود که در فردوس غرب و فردوس شرق اثاث کشی را به نحو احسنت انجام می دهد و میتوان به باربری شهرک غرب اشاره ای کرد که توسط کارشناسانی مجرب اداره می شود
باربری صادقیه نیز جز این شرکت حمل و نقل می باشد که در محدوده صادقیه و آریا شهر اثاث کشی را انجام خواهد داد
باربری جردن از بهترین باربری هایی است که در محدوده جردن خدمات حمل اثاثیه منزل را انجام می دهد
در همین راستان می توان شرکت طنین بار را برترین شرکت اثاث کشی دانست که اثاث کشی را انجام می دهد و خدمات خود را در تمامی نقاط تهران انجام می دهد
شنبه 20 آبان 1396 - 22:21
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشتازه سازي پاسخ هابرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش :
صفحه اصلی | انجمن | ورود | عضویت | خوراک | نقشه | تماس با ما | طراح

این قالب توسط سایت روزیکس طراحی شده است و هر گونه پاک کردن لینک طراح پیگرد قانونی دارد !